Bonaire

Minister De Jonge: Voorwaarden aan Aruba niet “neokoloniaal”

Den Haag – De voorwaarden die Nederland stelt aan de herfinanciering van de coronalening van Aruba is niet “neokoloniaal”, aldus minister van BZK Hugo de Jonge in antwoord op vragen vanuit de Eerste Kamercommissie.

Op de vraag van de fracties van PvdD en Volt “Kan de regering zich voorstellen dat een binnen het Statuut als autonoom aangemerkt land het eisen van medewerking aan de totstandkoming van een Rijkswet die financieel toezicht in dat land regelt waarvoor dat land autonoom reeds een deugdelijke regeling heeft getroffen, ervaart als ‘neokoloniaal’ optreden?” antwoordt De Jonge:

 “Nee. In een zakelijke relatie met betrekking tot het aangaan van een lening, is het gepast dat er bij het aangaan van omvangrijke leningen voorwaarden worden gesteld door de geldverstrekker. In de afgelopen jaren is de omvang van de leningen van Nederland aan Aruba en daarmee de schuldenlast van Aruba fors toegenomen, onder andere door de liquiditeitssteun ter hoogte van AWG 915,5 miljoen waarmee het aandeel van Nederland in de overheidsschuld van Aruba is toegenomen tot ongeveer 25%.

Dat deze voorwaarden zien op het financieel toezicht, is gelet op de omvang van de leningen van Nederland aan Aruba en daarmee het risico voor Nederland bij het aangaan van een nieuwe lening en dus het risico voor de Nederlandse belastingbetaler, gebruikelijk. Nederland treedt hierbij niet in de autonome ruimte van Aruba. Aruba heeft immers de mogelijkheid om er voor te kiezen niet in te stemmen met een rijkswet. Nederland heeft ook voor deze keuze een aanbod voor herfinanciering gedaan, maar tegen een hoger rentepercentage omdat het risico op de lening voor Nederland dan groter is. Aruba heeft ook de mogelijkheid om bij externe partijen te herfinancieren. Nederland treedt dus niet in de autonome ruimte van Aruba, heeft in het aanbod voor herfinanciering rekening gehouden met verschillende scenario’s en Aruba heeft de keus om niet bij Nederland te herfinancieren en op 10 oktober 2023 de liquiditeitssteun af te lossen. Nederland heeft alleen wel voorwaarden gesteld voor een gunstiger herfinanciering om de risico’s voor Nederland te beperken.

Overigens merk ik op dat het systeem van financieel toezicht in Aruba nu niet gezien kan worden als deugdelijk onder meer gelet op het eerder genoemde ontbreken van begrotingsnormen en stranden van een wijziging van de LAft.”

De Eerste Kamer stemt 10 oktober over de begrotingswijziging die nodig is voor de herfinanciering van de coronaleningen aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Veel vragen hadden ook betrekking op de Ennia-kwestie. Lees HIER de antwoorden

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.