Bonaire

Eilandsraden: Van Huffelen schendt ons zelfbeschikkingsrecht

Kralendijk – De eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben, naar nu blijkt, in een officiële brief aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp hun beklag gedaan over staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen. Zij verwijten haar “eigenmachtig” optreden.

De timing van het publiceren van de brief is pikant: donderdag is Van Huffelen op Bonaire. Op de agenda staat onder meer een gesprek met de Eilandsraad over de voorgenomen wijziging van de WolBES en de FinBES. In de brief aan Bergkamp wordt de bewindsvrouw verweten de eilandsraden niet te hebben geconsulteerd over de aanpassing van beide wetten en de onderliggende herzieningswet “zonder overeenstemming” met de eilanden naar de Kamer te willen sturen. De wetswijzigingen moeten daarom controversieel worden verklaard.

De eilandsraden vinden dat Van Huffelen met haar handelen het zelfbeschikkingsrecht van de eilanden schendt. Zij staan op het standpunt, zoals eerder al door de Eilandsraad van Bonaire in een motie is uitgesproken, dat regering en parlement geen wetten en regels die van invloed zijn op de BES mogen vaststellen zonder voorafgaande instemming van de eilanden.

“Bonaire, Sint Eustatius en Saba zullen de komende maanden hun eigen wensen en voorstellen formuleren met het doel daarover onder nieuwe parlementaire verhoudingen en met het nieuwe kabinet een discussie op gelijke ooghoogte te voeren, opdat daarna een ontwerp in procedure kan worden gebracht dat andere dan het huidige het zelfbeschikkingsrecht van Bonaire, Sint Eustatius en Saba wél reflecteert”, aldus de brief.

Lees HIER de brief van de eilandsraden

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.