Aruba

COLUMN – Bericht uit Aruba

In de zondagse estafette-rubriek ‘Bericht uit…’ belichten columnisten uit de Caribische delen van het Koninkrijk bij toerbeurt de kanten van hun eiland waarvan zij vinden dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdienen. Vandaag komt het bericht uit Aruba.

Een waardig einde

Door Larissa de Cuba

Een gevoelig en vaak onbesproken onderwerp. Men heeft het liever over de mooie en leuke fases van het leven. Dat er een einde komt aan de levenscyclus is onvermijdelijk en iedereen zal hiermee te maken krijgen, direct en indirect.

De laatste fase van het leven kan verschillend zijn qua beleving en impact. Er zijn diverse factoren die daarbij een rol spelen. Zo kun je onder andere denken aan de fysieke en mentale gesteldheid, de leefomstandigheden en andere sociale aspecten, zoals het wel of niet hebben van naaste familie. Ongeacht de omstandigheden waarin men zich bevindt, iedereen heeft recht op een waardig einde. Wat mooi is het de laatste fase van het leven liefdevol door te brengen.

Op Aruba is men (nog) erg afhankelijk van de steun en begeleiding van naaste familie tijdens deze fase. Als eiland staan wij in de kinderschoenen om een goed ouderen verzorgingsstelsel op te zetten. Recent zijn enkele vergunningen afgegeven aan verzorgingstehuizen. Dit is inmiddels een vereiste voordat deze diensten aangeboden mogen worden. Een zeer nodige en positieve stap.

Gezegd moet worden dat het aanbod op het eiland voor de huidige populatie onvoldoende is. Verzorgingstehuizen zijn tot nu toe een ‘last resource’. Men neemt niet snel de stap een naaste te laten opnemen in een verzorgingstehuis; pas als het echt niet meer kan, is dat de optie en dan moet men nog rekening houden met enorme wachtlijsten.

Verzorging geven als familie is zeker niet makkelijk. Het is een stressvolle periode waarin je een gedeelte van je persoonlijke tijd opoffert. Je krijgt te maken met dilemma’s en soms sta je voor situaties waarvoor jij geen specifieke kennis hebt. Keiharde (familie) discussies kunnen ook aanwezig zijn. Het is op z’n zachts gezegd een harde leerweg, maar eentje met levenslange voldoening.

Wees bewust dat er een moment in het leven komt dat er keuzes gemaakt moet maken. Maak deze fase van het leven (tijdig) bespreekbaar en probeer te voorkomen dat er opeens een situatie ontstaat waarbij keuzes voor jou gemaakt worden. Natuurlijk moeten de keuzes wel realistisch zijn.

En mocht je voor de situatie staan om een keuze voor een ander te moeten maken; blijf menselijk. Stel de vraag hoe jij de laatste fase van je leven zou willen doorbrengen. Niettemin blijft het belangrijk dat wij op Aruba komen tot een goed geregeld en voor eenieder beschikbaar verzorgingsstelsel. Als ondersteuning, met voldoende capaciteit en met de noodzakelijke waarborgen en zekerheden.

De laatste fase van het leven. Op welke wijze dan ook, rond het af met liefde en kijk met een vol hart terug, wetende dat alles is gedaan voor een waardig afscheid.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.