Statia

Helmond mag nog even blijven waarnemen

Den Haag – De Ministerraad heeft vandaag ingestemd met de herbenoeming van waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor Caribisch Nederland Jan Helmond. De benoeming is tijdelijk, want bij de aanstaande wijziging van de WolBES wordt de functie geschrapt.

De Rijksvertegenwoordiger is de bestuurlijke schakel tussen Nederland en de openbare lichamen. In die rol is hij onder meer verantwoordelijk voor het bevorderen van de samenwerking tussen de rijksambtenaren die werkzaam zijn op Bonaire, Saba en Sint Eustatius en de eilandsbesturen. Ook ziet de Rijksvertegenwoordiger toe op goed bestuur. Verder heeft hij taken op het gebied van veiligheid. Zo stelt hij het coördinatieplan vast voor boveneilandelijke rampen en crises in Caribisch Nederland. De sinds 2010 bestaande functie van rijksvertegenwoordiger is nooit goed uit de verf gekomen.

Helmond was van 2010 tot 2014 Eilandsecretaris op Sint Eustatius. In 2014 werd hij directeur van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Sinds november 2017 werd hij tevens waarnemend Rijksvertegenwoordiger. Staatssecretaris Van Huffelen vond dat een onwenselijke combinatie en benoemde Tim Muller per 1 december 2022 tot directeur.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.