Presentatie rapport Commissie Thodé op 6 oktober in Den Haag

Den Haag – De Commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland legt dezer dagen de laatste hand aan haar adviezen. Commissievoorzitter Glenn Thodé zal het rapport volgende week vrijdag aanbieden aan minister voor Armoedebeleid Carola Schouten en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen die meteen een eerste reactie zullen geven. Dat gebeurt in Den Haag.

De onafhankelijke commissie, die op 1 maart aan de slag is gegaan, bestaat naast voorzitter Thodé uit o.a. oud-minister/gedeputeerde Burney Elhage, staatsraad Paul Comenencia, voormalig CU-Kamerlid Cynthia Ortega en Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Aanleiding was een motie van het Tweede Kamerlid Jorien Wuite (D66) die daarmee de druk op het kabinet opvoerde om een bestaansminimum voor de BES-eilanden vast te stellen.

Minister Schouten heeft toegezegd snel een kabinetsreactie naar de Kamer te sturen zodat die kan worden betrokken bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid medio oktober. Enkele fracties zoals die van D66, PvdA en GroenLinks zullen aandringen het sociaal minimum zo snel mogelijk in te voeren, maar de kans is groot dat dit aan een nieuw kabinet wordt overgelaten.

Brief minister Schouten aan Tweede Kamer

“Bij instellingsbesluit van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland heb ik uw Kamer laten weten dat zij haar eindrapport uiterlijk 1 oktober 2023 uitbrengt aan mij. Met deze brief wil ik u laten weten dat ik de commissie beperkt uitstel heb verleend, na een verzoek hiertoe van haar voorzitter. Ik verwacht het onderzoeksresultaat op 6 oktober 2023. Ik zal u het rapport op 6 oktober onverwijld doen toekomen, zodat we daarover het gesprek met elkaar kunnen voeren tijdens de begrotingsbehandeling van SZW op 11 en 12 oktober aanstaande.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.