Curacao

Begroting Koninkrijksrelaties/BESfonds boeit Kamer niet echt

Den Haag – De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft in het kader van de behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties/BES-fonds weinig vragen ingediend. Niet verrassend, want vanwege de demissionaire status van het Kabinet is de begroting beleidsarm.

Donderdag bespreekt de commissie in een ingelaste procedurevergadering hoe de begroting behandeld gaat worden. Gezien het geringe aantal, niet heel erg diepgaande vragen, kan het dat wordt afgezien van een plenaire (mondelinge) behandeling. De interesse in Den Haag gaat meer uit naar de lening van 600 miljoen euro die staatssecretaris Van Huffelen aan Curaçao en Sint Maarten wil verstrekken voor het redden van het pensioenfonds van Ennia. Daar zal in oktober nog een apart debat worden gewijd.

Kunt u nader specificeren welke activiteiten in het kader van de Herdenking slavernijverleden worden georganiseerd?
Wat zijn de oorzaken van de verlaging van het bedrag dat aan de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) wordt uitgegeven in 2023?
Wat zijn de effecten van de verlaging van het bedrag dat aan de Tijdelijke Werkorganisatie wordt uitgegeven in 2023?
Wat betekent het trage verloop van uitvoering door de Landen, voor het tempo van de hervormingen? Waaruit blijkt dat met de kasschuif de uitvoering weer in het juiste ritme is geplaatst?
Welk effect heeft de kasschuif van de Tijdelijke Werkorganisatie naar de eilandelijke taken van Caribisch Nederland op de beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in de begroting van 2023 (en daarna) voor de Caribische Landen?
Hoeveel fte’s zijn werkzaam bij de Tijdelijke Werkorganisatie? Welke kennis en kunde is aanwezig en hoe wordt de capaciteit van de TWO ingezet voor de verschillende hervormingsthema’s en verdeeld over de Caribische Landen?
Welk gedeelte van de overboeking van bijna €15 miljoen van de begroting Koninkrijksrelaties naar het BES-fonds wordt gebruikt voor respectievelijk de eilandelijke taken, structurele middelen voor de uitvoeringskracht en incidentele middelen voor extra versterking van de uitvoeringskracht van de BES-eilanden?
Wat zijn de taken, bevoegdheden en doelstellingen van de EU-gezant? Is de positie van EU-gezant een tijdelijke of permanente functie? Welk bedrag aan financiële middelen is hiervoor vrijgemaakt en zijn deze middelen structureel of incidenteel van aard?
Kan in het kader van alle wijzigingen die samenhangen met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023, een overzicht worden gemaakt van alle mutaties die Caribisch Nederland raken?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.