OPEN BRIEF – Onderwijssalarissen

Geachte leden van de Tweede en Eerste Kamer,

Al het onderwijspersoneel krijgt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023 een loonsverhoging van tien procent. En een eenmalige uitkering in november en een verhoogde reiskostenvergoeding.

Al het onderwijspersoneel? (Het lijkt wel Asterix en Obelix wanneer aan de overheersing van “heel” Gallië door de Romeinen wordt gerefereerd). Nee, alleen het personeel uit Europees Nederland. Caribisch Nederland wordt hiervan uitgesloten. Ik zal niet zeggen “moedwillig”, maar toch… Weer een voorbeeld waaruit blijkt dat Caribisch Nederland toch niet helemaal tot het land Nederland wordt gerekend.

Niet voor het eerst pleit ik ervoor om de wettelijke schotten tussen Caribisch en Europees Nederland te verwijderen en alleen uitzonderingen toe te staan die grondwettelijk verdedigbaar zijn (namelijk voortvloeiend uit GW art. 132a, lid 4). In beginsel zijn deze uitzonderingen mogelijk indien omstandigheden in Caribisch Nederland wezenlijk anders zijn dan in Europees Nederland.

In de praktijk worden echter bestaande verschillen gewoon gehandhaafd in plaats van weggenomen. Dit resulteert onder meer in lagere uitkeringen en soms zelfs geen uitkeringen (bijvoorbeeld in het geval van werkloosheid) en een gerichte actie om een en ander te slechten ontbreekt tot op heden! Elke actie in die context is er een die is gericht op afstellen of uitstellen. Politieke besluitvorming…

Voor het Sociaal Minimum Caribisch Nederland is een heuse commissie in het leven geroepen; dat een van Europees Nederland verschillend Sociaal Minimum überhaupt het gedachtewolkje is ontsnapt en in de fysieke wereld een plek heeft gevonden lijkt sowieso ongrondwettelijk. Laten we zien of die commissie dat zelf ook bevindt (in oktober wordt het eindresultaat van deze commissie verwacht).

Terug naar de loonsverhoging in het onderwijsdomein. Het is een beetje druk in de verkiezingsretoriek van deze dagen en Caribisch Nederland krijgt maar moeizaam aandacht (hoewel ik moet toegeven: in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie en van D66 bespeur ik meer (positieve) aandacht voor Caribisch Nederland dan ooit tevoren), maar ik hoop dat deze observatie in uw belevingswereld een haakje vindt en blijft hangen. Uit uw acties in de (nabije) toekomst hoop ik corrigerende en nivellerende maatregelen terug te vinden.

Met vriendelijke groet,

Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA,

Den Haag

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.