Curacao

Tweede Kamer: Geen uitstel actuele BES/CAS-dossiers

Den Haag – Actuele dossiers die betrekking hebben op Caribisch Nederland gaan toch voor het verkiezingsreces – in oktober – behandeld worden door de Tweede Kamer. Ook heeft de Kamer vandaag tijdens een zogeheten regeling van werkzaamheden groen licht gegeven om de Ennia-lening eveneens in oktober op de agenda te zetten.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet en de volle agenda worden veel begrotingen niet behandeld. Ook de begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds treft dat lot. Maar op aandringen van D66 worden de belangrijkste onderwerpen in commissieverband besproken. Daarvoor wordt een extra wetgevingsoverleg ingepland. Dan komen onder meer aan de orde de 30 miljoen euro die het kabinet in 2024 wil besteden aan de armoedebestrijding en koopkrachtverbetering in Caribisch Nederland en de lening van 600 miljoen euro voor de redding van het pensioenfonds van Ennia.

“Het behandelen van het BES-fonds is voor D66 belangrijk. Het gaat ten eerste over het verhogen van het geld voor de huurtoeslag. Verder kan geld voor klimaat bedoeld voor isolatie van woningen geen doorgang vinden. Het gaat daarnaast over geld voor voedselbanken en betaalbaar openbaar vervoer op de eilanden, en een lening voor pensioenfonds ENNIA. Dat zijn allemaal zaken waarvan we zeggen: daar moeten we echt mee door. Vergeet de BES-eilanden niet”, aldus D66’er Hammelburg.

Hij kreeg bijval de meeste fracties. Van Baarle (DENK): “Wij vinden dat de mensen daar niet hoeven te lijden onder het feit dat wij verkiezingen hebben.” Kamminga (VVD) over de Ennia-lening: “Ik vind het een dilemma. Volgens mij moeten we de lening voor ENNIA gewoon deugdelijk doen. Dat vergt dan wellicht een begrotingsbehandeling. Ik zou de staatssecretaris willen oproepen om eens te bekijken of er geen andere mogelijkheid is om voldoende basis voor die ENNIA-lening te genereren.”

Overigens is er nog geen bestuurlijk akkoord. Naar verluidt zou de regering van Curaçao moeite hebben dat de ruim 1,2 miljard gulden bovenop de toch al torenhoge overheidsschuld komt en de rente begrotingsruimte opslokt voor andere urgente zaken. De deadline voor het bereiken van een akkoord is 30 september.

Een begroting die wel op de reguliere wijze behandeld gaat worden is die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat is voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba van belang omdat daar het advies van de Commissie Thodé over de invoering van een sociaal minimum aan de orde kan worden gesteld. Het rapport wordt begin oktober verwacht.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.