Aruba

Premier Wever-Croes: Aruba doet het beter dan Curaçao en Sint Maarten

Oranjestad – Minister-president Wever-Croes wijst er in een persbericht op dat Aruba het bij de uitvoering van de landspakketten beter doet dan Curaçao en Sint Maarten. Zij stuurde ter onderbouwing van haar bewering een grafiek mee.

“In de grafiek is te zien dat groen aangeeft wanneer acties goed verlopen. Oranje geeft aan dat acties zorgwekkend zijn, en rood geeft aan dat het niet goed verloopt. In de eerste kolom is te zien dat Aruba het goed doet, met zeer weinig oranje en niets in rood, en het overgrote deel in groen. Dit geeft aan dat de hervormingen volgens plan verlopen”, aldus Wever-Croes.

“In de twee andere kolommen is het verschil tussen Curaçao en Sint Maarten te zien. Curaçao heeft iets meer uitdagingen dan Aruba bij het doorvoeren van hervormingen. Curaçao heeft meer oranje, rood en minder groen. Sint Maarten doet het iets beter dan Curaçao, maar heeft iets meer uitdagingen dan Aruba. Aruba voldoet aan de beloftes”, concludeert de premier.

Niettemin is Aruba het enige land waarvan al vast staat dat het niet in aanmerking komt voor een gunstige rente over de ter herfinancieren coronalening van 916 miljoen gulden. Dat komt omdat Wever-Croes weigert mee te werken aan de totstandkoming van de mede haarzelf ondertekende ontwerp-rijkswet Financieel toezicht.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.