Gedeputeerde Kroon: “Tevreden met 30 miljoen, maar er is meer nodig”

Kralendijk – “Een belangrijke stap vooruit”, aldus gedeputeerde James Kroon over de aankondiging van de regering om volgend jaar 30 miljoen euro te reserveren voor het verbeteren van de koopkracht en de armoedebestrijding in Caribisch Nederland. Vanaf 2025 wordt dat bedrag structureel verhoogd naar jaarlijks 32 miljoen.

“Natuurlijk ben ik tevreden, maar vergeet niet dat de prijzen ook het afgelopen jaar weer enorm zijn gestegen. Daarom zie ik die 30 miljoen wel nadrukkelijk als een tussenstap. Het is veel geld, maar het is niet voldoende om een einde te maken aan alle armoede. Dat erkent staatssecretaris Van Huffelen ook. We wachten met smart op het rapport van de Commissie Thodé dat begin oktober verschijnt. Dan zal blijken hoe groot de werkelijke kloof is tussen het minimumloon en de uitkeringen en wat mensen echt nodig hebben om de maand rond te komen”, aldus de gedeputeerde.

“Ik roep het kabinet op de adviezen van de commissie uiterst serieus te nemen en snel een besluit te nemen over de invoering van een sociaal minimum. Ik vraag niet alleen om het verhogen van de inkomens, ministeries zouden wat mij betreft ook veel actiever kunnen zijn de kosten van levensonderhoud te verlagen. Als Bestuurscollege staan wij klaar om samen met ‘Den Haag’ de strijd tegen de armoede te intensiveren.

De 30 miljoen euro die het kabinet in 2024 extra investeert op de BES-eilanden wordt onder meer gebruikt voor het verhogen van uitkeringen, de kinderbijslag, betaalbaar openbaar vervoer en de voedselbank. Voorts wordt met werkgevers en vakbonden gekeken naar een verdere verhoging van het wettelijk minimumloon. “Iedereen, vooral de mensen met de laagste inkomens, gaan iets merken van de extra bijdrage. Daar ben ik blij mee”, aldus gedeputeerde Kroon.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.