30 miljoen euro extra voor verbetering koopkracht Caribisch Nederland

Den Haag – Het kabinet trekt volgend jaar 30 miljoen euro extra voor de verbetering van de koopkracht en het terugdringen van de armoede in Caribisch Nederland. Vanaf 2025 wordt dit bedrag structureel verhoogd naar jaarlijks 32 miljoen euro, zo is vandaag in het kader van Prinsjesdag bekend gemaakt.

Om gezinnen te ondersteunen, verhoogt het kabinet per 2024 de kinderbijslag met $ 90 per maand per kind. Dit is in lijn met de ambitie om kinderarmoede in 2025 te halveren. Daarnaast verhoogt het kabinet per 1 oktober a.s. de minimumuitkeringen naar het ijkpunt sociaal minimum. Vanaf 2024 worden het minimumloon en de minimumuitkeringen verder verhoogd, de precieze verhoging wordt nog vastgesteld.

Verder handhaaft het kabinet de energietoelage van $1300 per jaar. Ook de subsidie van de vaste kosten van elektra en gaan het vaste tarief van drinkwater en de aansluitkosten voor internet verder omlaag. Daarnaast gaat er jaarlijks 700.000 euro naar beter openbaar vervoer en lagere vervoerskosten. Net als in Europees Nederland maakt het kabinet gratis schoolmaatlijden mogelijk. De Voedselbank op Bonaire krijgt per 2024 een structurele bijdrage van 300.000.

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen erkent dat het niet genoeg is om de structurele armoede van de eilanden te verbannen. “We zijn er nog niet, maar het is een belangrijke volgende stap om de armoede op de eilanden aan te pakken. Ik kijk erg uit naar de bevindingen van de Commissie Sociaal Minimum.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.