Ministerie waarschuwde Eilandsraad Bonaire voor “onwettig” handelen

Den Haag – Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Eilandsraad van Bonaire aan de vooravond van een raadsvergadering gewaarschuwd voor “buitenwettelijk” handelen.

Luttele uren voordat de Eilandsraad op het punt stond een besluit te nemen over de verordening ‘Informatie en Besluitvorming Eilandsraad Bonaire 2023’ stuurde Den Haag op 11 september een notitie naar Kralendijk. Het voorstel, zo schreef het ministerie, is in strijd met onder meer de Wet openbare lichamen BES. Zo wordt de dualisering aangetast door vast te leggen dat het Bestuurscollege alleen iets kan ondernemen als de Eilandsraad vooraf toestemming heeft gegeven. Ook de optie dat dit eveneens geldt voor nationale wetgeving die Bonaire raakt, is juridisch niet houdbaar.

Voor de behandeling in de Eilandsraad zijn nog snel enkele aanpassingen in het concept aangebracht, maar deze “bieden geen soelaas”, aldus BZK. Ondanks de onwettigheid van de verordening stemden de fracties van PDB en M21 voor. Omdat UPB en MPB tegen stemden is het voorstel terugverwezen voor bespreking in commissieverband.

Lees HIER de waarschuwing van het ministerie

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.