Vertraging dreigt voor besluitvorming sociaal minimum BES

Den Haag – Besluitvorming over het sociaal minimum in Caribisch Nederland dreigt verdere vertraging op te lopen omdat de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanwege de demissionaire status van het kabinet mogelijk wordt uitgesteld.

Tweede Kamerlid Jorien Wuite (D66) ziet de bui al hangen en pleitte er daarom vandaag in de commissie voor Koninkrijksrelaties voor om alvast met potlood een debat over het op 1 oktober te verschijnen rapport van de Commissie Thodé over het sociaal minimum in de agenda te zetten. Roelien Kamminga (VVD) voelde daar niet voor. Wat haar betreft kan de commissie voor Koninkrijksrelaties wel de inhoud van het rapport bespreken, maar geen besluiten – bijvoorbeeld via moties – nemen die gevolgen hebben voor de begroting SZW. Dat, zo benadrukte ze, moet worden overgelaten aan de commissie SZW.

Wuite hield er aan vast toch nu alvast een datum in oktober voor een commissiedebat vast te stellen, uit vrees dat de Kameragenda anders volloopt en de discussie over de adviezen van de Commissie Thodé naar volgend jaar doorschuift. Met steun van inderhaast opgetrommelde D66’ers werd besloten een commissiedebat in te plannen en na de publicatie van het rapport van de commissie een definitief besluit te nemen. Dan is ook meer bekend over het al dan niet doorgaan van de begrotingsbehandeling SZW.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.