Bonaire

Den Haag soepel voor landen

Den Haag – Bij het bepalen van de looptijd en het aflossingschema van de coronaleningen door Curaçao, Aruba en Sint Maarten blijkt Nederland soepel te zijn.

Zo hoeft Sint Maarten pas over 15 jaar een eerste deel af te lossen en is de terugbetaling uitgesmeerd over 30 jaar. Dat werd duidelijk tijdens de technische briefing die de Tweede Kamercommissie vandaag kreeg van ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter voorbereiding op het debat vanavond met staatssecretaris Van Huffelen.

De soepelheid ten aanzien van looptijd en aflossingstermijnen is ingegeven door de beperkte draagkracht van Sint Maarten zodat het land nog wel ruimte in de begroting overhoudt voor hervormingen en investeringen in de economie. Of Curaçao en Aruba ook meer tijd krijgen om af te lossen is nog niet bekend: daarvoor moet eerst nog wat rekenwerk worden gedaan.

Over de te betalen rente komt later duidelijkheid: de deadline voor het door de landen instemmen met de voorwaarden is 30 september. Als zij niet akkoord gaan, zijn ze hoe dan ook zeker van herfinanciering tegen een marktconforme rente.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.