Volt: Kamerzetels reserveren voor Caribisch Nederland

Den Haag – De bevolking van Caribisch Nederland moet zelf gekozen vertegenwoordigers in de Tweede Kamer krijgen. Dat stelt Volt voor in haar verkiezingsprogramma:

Het Koninkrijk en Europa Samen met Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba vormt Nederland het Koninkrijk der Nederlanden. Binnen Europa hoort ons Koninkrijk met onder andere Frankrijk en Spanje tot een kleine groep lidstaten die grondgebied hebben buiten het Europese continent. Dat komt door een lang, bijzonder en soms pijnlijk verleden. Volt vindt het belangrijk om vanuit die gedeelde geschiedenis samen naar de toekomst te werken. Een toekomst waarin we samen kijken naar realistische, sociale en duurzame oplossingen voor de problemen van de 21ste eeuw.  Er komt zo snel mogelijk een toereikend sociaal minimum in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius). Daarnaast wil Volt dat het Caribische en het Europese deel van Nederland samen een actieplan vaststellen, waarin wordt toegewerkt naar verdere gelijkwaardigheid en saamhorigheid tussen Caribisch en Europees Nederland. We bevorderen de toegang tot EU-fondsen en onderliggende subsidieprogramma’s voor het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Caribisch Nederland). Door samenwerking tussen de Landen, kunnen deze fondsen worden gebruikt om een impuls te geven aan de sociaal-economische en culturele ontwikkelingen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met name in de groene en digitale omslag. We werken samen op Koninkrijksniveau aan het bestrijden van de negatieve effecten van klimaatverandering in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Volt steunt het voorstel voor het instellen van een brede klimaattafel op Bonaire. Inwoners van Caribisch Nederland hebben nu geen directe stem in het Nederlands Parlement, zij zijn afhankelijk van vertegenwoordigers uit partijen die zich in Nederland opwerpen als woordvoerders. Volt wil dat in de Nederlandse Grondwet wordt opgenomen dat Caribisch Nederland direct vertegenwoordigd wordt in het parlement door middel van geborgde zetels. Nederland gaat zich in Koninkrijksverband harder inzetten voor de bescherming van de grondrechten van alle inwoners. Daarom wil Volt onder meer dat het maatschappelijk middenveld in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt versterkt door middel van (financiële) steun. Rechtsbescherming in Caribisch Nederland moet aan dezelfde minimumstandaarden voldoen als in Europees Nederland. Dat betekent dat internationale verdragen ter bescherming van de rechten van de mens geratificeerd moeten worden en de toegang tot het recht wordt bevorderd. We willen bovendien dat de mensenrechten van (Venezolaanse) vluchtelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk worden gegarandeerd. Grensbewaking is een Koninkrijksaangelegenheid, dus de Landen van het Koninkrijk moeten werken aan een humane asielprocedure voorzien van waarborgen voor de fundamentele rechten en vrijheden van alle vluchtelingen die het Koninkrijk bereiken.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.