Volgens Wever-Croes is Nederland bereid water bij de RAft-wijn te doen

Oranjestad – Nederland zou bereid zijn de eis te laten vallen dat het financieel toezicht op het begrotingsbeleid van Aruba per rijkswet wordt geregeld. Dat suggereert althans minister-president Evelyn Wever-Croes.

Volgens de premier zou Den Haag openstaan voor een door haar voorgestelde ‘hybride’ constructie: een combinatie van een koninkrijksregeling en een landsverordening. Dit idee is afgelopen week – na de deadline waarop een akkoord had moeten worden bereikt – aan staatssecretaris Van Huffelen voorgelegd. Die zou daarop hebben verklaard er over in gesprek te willen.

Wever-Croes weet zich gesterkt door de steun die zij van oppositiepartij AVP krijgt bij haar verzet tegen de overigens door haar zelf mede-ondertekende Rijkswet Aruba financieel toezicht. De fracties van de regeringspartijen MEP en RAIZ plus de AVP stemden tegen een motie om alsnog akkoord te gaan met de RAft. Het verzet tegen de RAft kost Aruba op jaarbasis zo’n 30 miljoen gulden aan extra rente over de te herfinancieren coronalening.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.