Partij voor de Dieren wil klimaatbudget voor Caribisch Nederland

Den Haag – De Partij voor de Dieren pleit in haar vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma ‘Een wereld te winnen’ voor een klimaatbudget voor Caribisch Nederland, meer natuurbescherming en verduurzaming van de economie. Uit het verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren:

Klimaatrechtvaardigheid voor Caribisch Nederland

Caribisch Nederland ligt in de frontlinie van de klimaatcrisis. Zeespiegelstijging kan al deze eeuw een vijfde van Bonaire opslokken. De koraalriffen lijden onder het opwarmende en verzurende zeewater. Lange periodes van hitte en droogte maken het leven voor mensen, dieren en planten moeilijker. De gevolgen van de klimaat- en natuurcrisis kunnen bovendien de bestaande armoede op de eilanden verergeren, bijvoorbeeld door het verdwijnen van het koraal en daarmee een groot deel van het toerisme. Toch is er nauwelijks geld beschikbaar vanuit het Rijk voor de eilanden om zich te kunnen aanpassen aan de verslechterende omstandigheden. Bonaire, Saba en Statia (Sint Eustatius) horen als bijzondere gemeenten bij Nederland en zouden niet achtergesteld mogen worden ten opzichte van de rest van Nederland. En ook de andere landen die bij ons koninkrijk horen, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, verdienen hierbij onze steun.

● Er komt een eerlijk deel van het klimaatbudget beschikbaar voor Bonaire, Saba en Statia (Sint Eustatius) voor de omschakeling naar een duurzame economie en energievoorziening en voor aanpassing aan het snel veranderende klimaat. Bijzondere aandacht is er voor de bescherming van de koraalriffen, omdat het bijzondere natuur is, maar ook omdat het belangrijk is als natuurlijke kustbescherming. Het Rijk stelt hierbij ook expertise beschikbaar voor bijvoorbeeld waterbeheer.

● We investeren in duurzame teelten van betaalbaar voedsel op de eilanden, zodat de bewoners minder afhankelijk zijn van duur geïmporteerd voedsel.

Bescherm de natuur van Caribisch Nederland

Caribisch Nederland kent een grote rijkdom aan planten en dieren. Er komen koraalriffen, zeldzame wilde orchideeën en meer dan 10.000 dieren voor, waaronder flamingo’s, leguanen, haaien en zeeschildpadden. Maar onder andere klimaatverandering, overbevissing en massatoerisme bedreigen deze unieke natuur met haar vele diersoorten.

● In samenspraak met de bewoners van de eilanden moet de Rijksoverheid ervoor zorgen dat de natuur beschermd wordt en behouden blijft, via betere regels en handhaving en met kennis en financiële steun. Nederland stopt met het faciliteren van illegale kustbebouwing op Bonaire.

● De verkoop en import van zonnebrandcrèmes met schadelijke stoffen wordt verboden ter bescherming van koraalriffen.

● Het Rijk investeert in de snelle aanleg van goede afvalwaterzuiveringen op de eilanden, zodat die gelijkwaardig zijn aan Europese en Nederlandse standaarden, om rampzalige gevolgen voor het koraal tegen te gaan.

● We besteden geen belastinggeld meer aan activiteiten die schadelijk zijn voor de natuur op en rond de eilanden.

● In het wild levende en loslopende dieren op de eilanden worden beschermd. Er komt een chipplicht voor honden en katten en het Rijk financiert een sterilisatie- en castratieprogramma om de hoeveelheid zwerfdieren te verminderen. Opvangcentra krijgen voldoende geld om gewonde, zieke en hulpbehoevende dieren op te kunnen vangen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.