Splinters JA21 en BVNL negeren Caribisch deel Koninkrijk

Den Haag – Voor JA21 en BVNL bestaan de Caribische delen van het Koninkrijk niet. In hun zaterdag gepresenteerde (concept)verkiezingsprogramma’s wordt er in elk geval geen woord aan gewijd.

Het woord Koninkrijk komt bij JA21 nog wel 2 keer in de tekst voor: “De grondwettelijke taak is: De bescherming van de belangen van het Koninkrijk. De meest vitale belangen van het koninkrijk zijn: leven, have en goed van alle Nederlanders, de integriteit van ons grondgebied en het ongestoorde gebruik van onze levenslijnen met de rest van de wereld. Zonder deze aanvoerroutes van goederen, energie en data kunnen onze handelsnatie en samenleving niet bestaan.” Het lijkt er op dat met Koninkrijk toch vooral Europees Nederland wordt bedoeld. JA21 is een afsplitsing van Forum voor Democratie. Vrijdag zijn 2 van de 3 fractieleden in de Tweede Kamer overgelopen naar BBB. Speerpunt in de rechtse koers is het anti-migratiebeleid.

Ook BVNL is een afsplitsing van Forum voor Democratie en nog rechtser dan JA21. Bij de eilandsraadsverkiezingen op Bonaire van maart 2022 had de partij aanvankelijk het plan mee te doen. BVNL schommelt in de peilingen tussen de 0 en 1 zetel.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.