Sint Maarten

COLUMN – Bericht uit Sint Maarten

In de zondagse estafette-rubriek ‘Bericht uit…’ belichten columnisten uit de Caribische delen van het Koninkrijk bij toerbeurt de kanten van hun eiland waarvan zij vinden dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdienen. Vandaag komt het bericht uit Sint Maarten.

Een emotioneel volk

Door Terrance Rey

De relatie tussen Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk wordt bepaald door emoties. Frustratie, irritatie en ongeduld zijn immers ook emoties en die zijn aan de orde van de dag.

Er wordt vaak gezegd dat Nederlanders rationeel zijn en Antillianen emotioneel. Maar vergis je niet, als het op emoties aankomt, kunnen Nederlanders er ook wat van. Men denkt alleen dat de emoties van de Caribische Nederlanders irrationeel zijn en die van de Europese Nederlanders rationeel.

Een voorbeeld van hoe sterk emoties de relaties tussen de eilanden en Den Haag bepalen werd deze week door minister-president Silveria Jacobs tijdens een radio-interview onthuld. Zij vertelde hoe de voorganger van staatssecretaris Alexandra van Huffelen, Raymond Knops, zijn emoties niet in bedwang kon houden en tijdens een videovergadering schreeuwend tegen haar te keer ging.

Dat was in juni 2020. Jacobs stuurde destijds een klachtbrief naar haar counterpart, minister-president Mark Rutte, over het in haar ogen respectloze gedrag van Knops. Tevergeefs. Knops zei later in een bijeenkomst van de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties dat hij de beweringen van Jacobs over zijn gedrag niet herkende. In Den Haag maakte niemand er een punt van. Ontkenning is ook een emotie en die negeren leidt op lange termijn tot problemen in het leven. Zo ook in de omgangsvormen binnen het Koninkrijk.

Persoonlijk denk ik dat politiek Den Haag de Caribische eilanden wat hun emoties betreft anders zou bejegenen als de overzeese gebieden een bestuurlijke samenwerking met de Zeeuwse eilanden, de Waddeneilanden en buitenprovincies zoals Groningen, Friesland en Zeeland, zouden aangaan. Wedden dat Nederlandse politici zich opeens heel anders zullen opstellen als ze tegenover zo’n formidabel bondgenootschap binnen het Koninkrijk komen te staan. De issues die al deze (overzeese) gebieden, eilanden en provincies met Den Haag hebben zijn allemaal hetzelfde. Zij allen voelen zich niet serieus genomen.

De irritaties die daaruit voortvloeien zijn ook emoties. Dan maakt het niet uit of die emoties in Flevoland, Bonaire of Sint Maarten plaatsvinden. Het zijn en blijven emoties. En dat maakt dat we met z’n allen binnen het Koninkrijk een heel erg emotioneel volk zijn.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.