Koninkrijksconferentie schuift door naar 2024

Den Haag – Er is nog altijd geen datum vastgesteld voor een Koninkrijksconferentie. In elk geval gaat die niet meer dit jaar gehouden worden. Uit de reactie van staatsecretaris Van Huffelen op het verslag van het jongste Interparlementair Koninkrijksoverleg blijkt dat nu “wordt ingezet” op het eerste kwartaal van 2024.

“Voor de gehele organisatie wordt er een commissie genaamd ‘Commissie Koninkrijksconferentie’ in het leven geroepen. Op korte termijn zal de commissie komen met een voorstel voor een definitieve datum voor de conferentie en zal deze datum in gezamenlijk overleg worden vastgesteld. De commissie zet ondertussen de eerste stappen voor de inhoudelijke invulling van de conferentie”, schrijft Van Huffelen.

Klik HIER voor de volledige brief

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.