Van Rij: Belastingstelsel Caribisch Nederland nú aanpassen

Den Haag – Staatssecretaris van Financiën Van Rij wil het belastingstelsel van Caribisch Nederland per 1 januari op 30 punten wijzigen. Of dat ook gaat gebeuren hangt van de Tweede Kamercommissie Financiën af die woensdag bepaalt of het Wetsvoorstel Belastingplan BES Eilanden 2024 al dan niet controversieel wordt verklaard.

Met het oog daarop heeft Van Rij vandaag in een brief aan de Kamer benadrukt dat het “goed is de aanpassingen en verbeteringen nu door te voeren”. Het huidige stelsel dateert van 1 januari 2011. Het is sindsdien op enkele punten gewijzigd om knelpunten op te lossen die in de uitvoering naar voren kwamen. “Het fiscale stelsel op de BES-eilanden is op hoofdlijnen nog hetzelfde als in 2011 en bevat een aantal bepalingen en onderdelen die moeten worden verbeterd”, aldus de staatssecretaris.

Uitgangspunt voor de wijzigingen is de lijst die Van Rij in mei naar de Kamer heeft gestuurd. Welke onderdelen daarvan in het wetsvoorstel worden opgenomen, moet blijken op Prinsjesdag.

Klik HIER voor de wijzigingsvoorstellen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.