Tegenstrijdige signalen over herfinanciering coronalening Aruba

Oranjestad – Enkele dagen voor de deadline voor het met Nederland bereiken van een akkoord over de herfinanciering van de coronalening (915,5 miljoen gulden) is het volslagen onduidelijk wat de inzet is van de Arubaanse regering: wel meewerken aan de totstandkoming van de Rijkswet Aruba financieel toezicht of niet. In dat laatste geval brengt Nederland 6 tot 8% rente in rekening in plaats van 3,1% met de RAft.

Vrijdag schreef staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer de indruk te hebben dat Aruba alsnog openstaat voor een rijkswet, maar in het weekeinde kondigde minister-president Wever-Croes in een persbericht aan binnenkort een vernieuwde Landsverordening Aruba financieel toezicht aan de Staten aan te bieden. Zij benadrukte daarbij dat die inhoudelijk gelijk is aan de concept-rijkswet.

Het cruciale verschil is dat voor wijziging van de rijkswet consensus vereist is en een landsverordening eenzijdig door Aruba kan worden aangepast. Dat risico is niet denkbeeldig: nadat de landen het enkele jaren geleden eens waren geworden over de huidige LAft besloot regeringspartij MEP de gemaakte afspraken per amendement te wijzigen. Den Haag wil zich dat geen tweede keer laten gebeuren.

Het kabinet Wever-Croes en de MEP-fractie vinden dat een rijkswet de autonomie van het land ondermijnt en lijken bereid zich neer te leggen bij een hogere rente die het land jaarlijks zo’n 20 miljoen extra kost, waarbij Nederland het verwijt wordt gemaakt te willen verdienen aan Aruba. Intussen neemt op Aruba zelf van meerdere kanten de druk op de regering toe om het verzet tegen de RAft te staken.

Naast een deel van de oppositie doet ook het bedrijfsleven een dringend beroep op het kabinet. In een gezamenlijke brief vragen de Aruba Trade & Industry Association, de Aruba Hotel & Tourism Association, de ondernemersvereniging en de Kamer van Koophandel in te stemmen met de RAft, niet alleen vanwege het rentevoordeel, maar ook als borging van deugdelijk begrotingsbeleid.

Op 10 oktober eindigt de looptijd van de huidige lening. Voor verlenging is groen licht van de Tweede en Eerste Kamer nodig. Daarom wordt 1 september aangehouden als deadline voor het bereiken van een akkoord over de voorwaarden. Wordt die niet gehaald, dan zit Aruba voorlopig vast aan een rentepercentage van tussen de 6 en 8%.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.