Sint Maarten

Nederland bereid Caribisch ‘pensioengat’ van 600 miljoen euro te dichten

Den Haag – Nederland is bereid Curaçao en Sint Maarten 600 miljoen euro extra te lenen om te voorkomen dat het pensioen van zo’n 30.000 polishouders fors moet worden gekort omdat de kas van verzekeringsbedrijf Ennia is leeggeroofd door eigenaar/zakenman Ansary. Dat heeft de Ministerraad vandaag besloten.

De 600 miljoen komt bovenop de bijna 1,2 miljard euro aan herfinanciering van de op 10 oktober aflopende coronaleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met de regeringen van de landen is daarover nog geen akkoord bereikt, omdat zij vooralsnog niet hebben ingestemd met de voorwaarden die Nederland stelt.

Zonder akkoord worden de coronaleningen wel geherfinancierd, maar dan tegen een rente die kan oplopen tot 8%. Met een akkoord blijft die beperkt tot 3,1%. Overigens is ook nog de goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer vereist.

In een vandaag naar de Tweede Kamer gestuurde brief meldt staatssecretaris Van Huffelen dat het kabinet Wever-Croes (Aruba) op het punt zou staan zijn verzet te staken tegen het per rijkswet regelen van het financieel toezicht.

Lees HIER de brief van Van Huffelen

Lees HIER de ambtelijke ‘beslisnota’

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.