Aruba

Premier Wever-Croes: Nederland wil aan Aruba verdienen

Den Haag – Nederland en Aruba staan als het om de herfinanciering van de ‘coronalening’ gaat nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. Dat bleek uit de toelichting die minister-president Wever-Croes aan de Staten gaf over de stand van de onderhandelingen.

Nederland heeft Aruba 2 opties voorgehouden: indien wordt ingestemd met de Rijkswet Aruba financieel toezicht zal gedurende de gehele looptijd van 20 jaar over de hoofdsom 3,2% rente moeten worden betaald. Zonder RAft hanteert Den Haag een marktconforme rente van tussen de 6 en 8%. Inmiddels is er zo veel tijd verloren gegaan dat de RAft niet meer kan worden ingevoerd voor 10 oktober, de datum waarop de huidige lening afloopt.

Wever-Croes zette in 2021 haar handtekening onder de concept-RAft, maar werd door haar eigen fractie in de Staten teruggefloten. Nu beweert ze dat de rijkswet het Arubaanse parlement buitenspel zet en Nederland het financiële beleid overneemt. De premier vindt dat volstaan kan worden met de verlenging van de bestaande Landsverordening Aruba financieel toezicht. Hoewel die nauwelijks afwijkt van de RAft, voelt Nederland daar niet voor omdat de Staten de LAft op elk gewenst naar eigen inzicht kunnen aanpassen.

Alles duidt erop dat Aruba niet voor het rentevoordeel zwicht. Nederland krijgt het verwijt te willen verdienen aan Aruba door een hogere rente in rekening te brengen dan het zelf op de financiële markt betaalt.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.