OPINIE – Aruba ‘Limpi Limpi’

Een beetje schoon is niet genoeg

Door Ursell Arends

Aruba is een relatief schoon eiland. Toch zorgt zwerfafval voor veel ergernis. Met zwerfafval wordt bedoeld, afval dat ergens belandt waar het niet thuishoort. Het ligt dan op straat en in bermen, op openbare plaatsen en in de natuur.  Het is niet gewild op ons dichtbevolkte eiland, maar het volhardt. Het is slecht voor de mens, dier en natuur en tast onze leefbaarheid aan. Zwerfafval is maar één van de thema’s van de voorlichtingscampagne die deze week van start gaat.

Zwerfafval op Aruba is een cultureel probleem. Bij geen enkele vorm van opvoeding leert een kind dat het “OK” is om voorwerpen uit het raam van een auto te gooien. Maar op ons eiland doen ”groot geworden” kinderen dat elke dag. Er wordt van alles uit ramen van auto’s gegooid. Daarom is voor de overstap naar een modern afvalbeleid ook een cultuuromslag nodig. Dat begint met (her)opvoeding, en dus met een voorlichtingscampagne.

“Een beetje schoon” is niet voldoende. Aruba moet “Limpi Limpi” zijn en dat gaat niet zonder medewerking van de bevolking. Om deze bewustwording te vergroten zal vanaf deze week een communicatiecampagne worden uitgerold gericht op drie groepen. De grootste groep zijn de mensen die geen overtuiging behoeven en die al meewerken aan het schoonhouden van ons eiland. Zij moeten weten dat de overstap naar een modern afvalbeheer volgens schema verloopt en dat ook zwerfafval zal worden aangepakt. Zij kunnen helpen door anderen te stimuleren om het eiland schoon te houden.

Er is ook een groep die nu nog niet meewerkt. Zwerfafval begint altijd bij iemand die niet voor een vuilnisbak kiest. Het gaat om het iets langer in bezit houden van afval totdat er een vuilnisbak is gevonden. De meeste mensen hebben daar geen moeite mee, maar voor sommigen lijkt dat lastig te zijn. Deze groep moet worden geconfronteerd met de impact van hun gedrag op het milieu. Zij moeten vooral worden gewezen op alle alternatieven die er zijn voor het afstoten van afval. Het sluiten van de Parkietenbos verandert niets aan het basisprincipe dat de mens ervoor moet zorgen dat afval in een vuilnisbak beland.

De derde groep is klein, maar lastiger om te overtuigen. Er zijn nog altijd mensen die niet blij zijn met het sluiten van Parkietenbos en zij voeren actie door bijvoorbeeld doodleuk te storten op illegale stortplaatsen. Zij moeten alsnog ervan worden overtuigd dat open verbranding van vuil niet van deze tijd is en dat de dikke rook van Parkietenbos gedoofd is en zo zal blijven.

De publiciteitscampagne is het 5e deelproject in het kader van de overgang naar een modern afvalbeheersysteem op Aruba. Bij de andere deelprojecten kwamen de technische randvoorwaarden aan bod, waaronder het sluiten van Parkietenbos, het versterken van Serlimar, het bouwrijp maken van Parkietenbos, alsmede het beginnen met de procedure tot bedekking van de afvalberg, herbeplanting en sanering van de mangroven in de buurt. Nu concrete stappen zijn genomen, kan de bevolking worden gevraagd om actief bij te dragen aan het “Limpi Limpi” houden van ons eiland. Voorlichting is belangrijk voor de draagkracht.

Ursell Arends is minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.