Ook Cariben-kenner Attje Kuiken verlaat Tweede Kamer

Den Haag – Na Joba van den Berg (CDA), Jorien Wuite (D66) en Sylvana Simons (BIJ1) verliest de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties nog een kenner van de eilanden: Attje Kuiken (PvdA).

Ze maakte vandaag bekend na de verkiezingen niet terug te keren in de Kamer, maar wel beschikbaar te zijn voor een post in het nieuwe kabinet. Bij de formatie van Rutte IV werd – toen de PvdA nog als coalitiepartner in aanmerking leek te komen – werd Kuiken genoemd voor de post Koninkrijksrelaties.

Kuiken (45) kwam in 2006 in de Kamer. Tot haar verkiezing in juni 2022 tot voorzitter van de PvdA-fractie was zij een trouwe en actieve deelnemer aan de debatten over de Koninkrijksrelaties die het kabinet bij herhaling opriep meer te doen tegen de armoede in Caribisch Nederland. Voor haar inbreng bij Interparlementaire Koninkrijksoverleggen oogstte zij waardering van haar Caribische collega’s. Als duikliefhebber bracht zij haar vakanties geregeld door op Bonaire.

De afgelopen jaren heeft de Kamer met het vertrek van André Bosman (VVD), Ronald van Raak (SP), Alexander Pechtold (D66) en Ineke van Gent (GroenLinks) al veel kennis van het koninkrijksdossier verloren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.