Saba

Saba in de plus door achterblijvende uitgaven

Saba – Saba heeft over de eerste helft van het jaar 1,7 miljoen dollar minder uitgegeven dan het openbaar lichaam heeft ontvangen. Dat komt vooral omdat reguliere uitgaven achterblijven op de begroting.

Het College financieel toezicht heeft het Bestuurscollege verzocht het waarom toe te lichten. Overigens verwacht het eilandbestuur 3 ton uit de reserves te moeten putten om het jaar sluitend te eindigen.

Lees HIER het oordeel van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.