Bonaire

Verzet Bonaire tegen sluiting BonLab bron van frustratie ambtenaren VWS

Den Haag – Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft sinds 2011 waarschijnlijk meer ambtelijke kosten gemaakt aan pogingen om de activiteiten van BonLab over te hevelen naar Fundashion Mariadal dan de besparing die de concentratie moet opleveren. Op grond van de Wet open overheid vrijgegeven documenten illustreren de onmacht van het departement ten opzichte van het taaie verzet van het openbaar lichaam Bonaire.

De laboratoriumzorg op Bonaire is per patiënt ruim 7 keer duurder dan in Europees Nederland. In 2011 leek er een akkoord om BonLab op te laten gaan in Mariadal, maar de kant en klare overeenkomst is nooit ondertekend. Na jarenlang vergeefs overleg zegde VWS (via het Zorgkantoor Jeugd en Zorg van de Rijksdienst Caribisch Nederland) in 2021het zorgcontract met BonLab op. Na protest van het OLB werd dat besluit opgeschort. Eerder dit jaar is afgesproken een werkgroep voorstellen te laten doen voor een effectieve inrichting van de laboratoriumzorg.

De vandaag gepubliceerde stukken ademenen een en al achterdocht uit. Vooral aan de zijde van het ministerie is de frustratie groot. “In 10 jaar geen enkele vordering”, merkt een ambtenaar in een memo op. Een ander stelt in een interne mail aan een collega dat het ministerie zich niet door het Bestuurscollege van Bonaire moeten “laten voorlezen” wat er in een brief van VWS aan het OLB komt te staan.

De animositeit lijkt in november zijn hoogtepunt te bereiken. VWS-ambtenaren willen niet eens meer de discussie aan over de notulen van een bespreking met het OLB. In die periode besluit BonLab een rechtszaak tegen het ministerie aan te spannen om beëindiging van het zorgcontract te voorkomen, maar in januari wordt het beroepschrift ook weer ingetrokken. “Merkwaardig gebeuren”, constateert VWS.

Lees HIER de vrijgegeven documenten

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.