Bestuurscollege Bonaire roept burgers op mening te geven over nieuwe BES-wetten

Kralendijk – Het Bestuurscollege van Bonaire heeft burgers opgeroepen hun mening te geven over de voorgestelde aanpassing van wetten die belangrijk zijn voor de bestuurlijke en de financiële relatie met het Rijk, de WolBES en de FinBES.

In een vandaag uitgestuurd persbericht staat onder meer te lezen: “Het OLB hecht grote waarde aan uw betrokkenheid bij deze belangrijke wetswijziging. We kijken ernaar uit om uw waardevolle bijdragen te ontvangen. Samen kunnen we een positieve invloed uitoefenen op de toekomst van Bonaire.”

De wetswijziging is midden juni in consultatie gegeven op de daarvoor bestemde overheidswebsite. Tot nu toe hebben slechts 3 inwoners van Caribisch Nederland hun reactie op de site achtergelaten. Wie dat alsnog wil doen kan zijn reactie desgewenst ook naar het Bestuurscollege sturen.

Oproep Bestuurscollege Bonaire

Kralendijk – Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) roept alle burgers op om deel te nemen aan de consultatie over de wetswijziging van de Wet openbare lichamen BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (WolBES en FinBES). Met deze wetswijziging wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de interbestuurlijke verhoudingen tussen Bonaire en het Europese deel van Nederland verbeteren. Uw stem is van essentieel belang bij dit proces.

De WolBES en FinBES, die sinds 10 oktober 2010 van kracht zijn, bepalen grotendeels de staatsrechtelijke en financiële inrichting van het openbaar lichaam Bonaire.

Met de voorgestelde wijzigingen worden er enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd:

Het aantal leden in de eilandsraad zal worden verhoogd.

Het aantal gedeputeerden in het bestuurscollege zal worden uitgebreid.

De functie van de Rijksvertegenwoordiger komt te vervallen, waarbij zijn taken worden herverdeeld over de minister en de gezaghebber, of komen te vervallen.

Er komt een nieuwe procedure voor het benoemen van de gezaghebber, met een grotere rol voor de eilandsraad.

Het toezicht op Bonaire wordt voor sommige besluiten, zoals personeelsbesluiten, versoepeld.

Het toezicht op het financieel beheer en begrotingsbeheer van het OLB zal worden aangepast.

Het OLB hecht grote waarde aan uw betrokkenheid bij deze belangrijke wetswijziging en biedt twee eenvoudige manieren waarop u uw reactie kunt indienen:

U kunt uw reactie online insturen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via de internetconsultatie op hun website.

Of stuur uw mening naar het Bestuurscollege door een e-mail te sturen naar consultatiewolbesfinbes@bonairegov.com. Het Bestuurscollege zal de ontvangen e-mails meenemen bij de reactie die het Bestuurscollege naar het ministerie. Indien u de voorkeur geeft aan een schriftelijke reactie, kunt u deze persoonlijk afgeven op het volgende adres: Kaya industria pariba 28, t.a.v. Bureau bestuurlijke betrekkingen inzake WolBES/FinBES.

Het Bestuurscollege verzoekt u vriendelijk om uw reactie vóór 15 September 2023 in te sturen. Natuurlijk kunt u dezelfde reactie naar zowel het ministerie als het Bestuurscollege sturen.

Voor meer informatie over de voorgestelde wijziging en het wetvoorstel van de WolBES en FinBES kunt u terecht op Overheid.nl via de pagina “Consultatie Herzieningswet WolBES en FinBES” (internetconsultatie.nl).

Voor vragen over andere onderwerpen nodigen wij u uit om gebruik te maken van de gebruikelijke contactmethoden via onze website https://bonairegov.com/. We kijken ernaar uit om uw waardevolle bijdragen te ontvangen en u te betrekken bij deze belangrijke wetswijziging. Samen kunnen we een positieve invloed uitoefenen op de toekomst van Bonaire.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.