Eisers ‘klimaatzaak Bonaire’ uitgenodigd voor gesprek met ministers

Den Haag – De eisers in de ‘klimaatzaak Bonaire’ en Greenpeace tegen de Staat der Nederland zijn uitgenodigd voor een gesprek met de meest betrokken bewindslieden.

Bij het gesprek dat begin september plaatsvindt wordt het kabinet vertegenwoordigd door demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie, demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties. De uitnodiging volgt op de sommatiebrief die de eisers in deze zaak en Greenpeace in mei verstuurden aan de Nederlandse overheid.

Bewoners van Bonaire en Greenpeace eisen dat de regering Bonaire beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Nederland moet daarom de CO2-uitstoot sneller omlaag brengen, in 2040 naar nul. En in overleg met de bewoners van Bonaire, concrete maatregelen nemen om het eiland te beschermen tegen onder meer zeespiegelstijging.

Als de eisen niet ingewilligd worden, is de volgende stap het starten van de rechtszaak. De voorbereidingen daarvoor gaan onverminderd voort.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.