Bonaire

Rutte III negeerde welbewust klimaatrisico’s Caribisch Nederland

Den Haag – In het kabinet Rutte ontbrak de wil zich serieus te bekommeren om de risico’s van klimaatverandering voor Caribisch Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zag geen “wettelijke taak” voor zichzelf en dat van Economische Zaken en Klimaat “kon de BES-eilanden er niet bij hebben.” Ook het huidige kabinet liep aanvankelijk weg voor zijn verantwoordelijkheid.

Dat blijkt uit documenten die het ministerie van IenW – overigens met grote vertraging – heeft vrijgegeven na een beroep van Greenpeace op de Wet open overheid (Woo). Met name de interne correspondentie van ambtenaren geeft een onthutsend inkijkje hoe ‘Den Haag’ aan zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Bonaire, Sint Eustatius en Saba probeerde te ontkomen. Overigens zijn grote delen van de stukken ‘weggelakt’.

Ambtenaren die wel oog hadden voor de risico’s voor de bijzondere gemeenten kregen geen gehoor, ook niet bij toenmalig minister Van Nieuwenhuizen. Een ambtelijk voorstel om “een soort Deltaprogramma” voor de eilanden te maken, kreeg geen enkele bijval. Ook was er op het ministerie sprake van “bestuurlijk en financieel getouwtrek.”

In 2021 presenteerde het Bestuurscollege van Bonaire een uitgewerkt plan voor de oprichting van een Klimaattafel Bonaire om de gevolgen van klimaatverandering in kaart te brengen en de discussie op gang te brengen hoe het eiland te beschermen tegen zeespiegelstijging. Uit de vrijgegeven stukken blijkt dat IenW niet eens de moeite heeft genomen te reageren op het verzoek om kennis beschikbaar te stellen. Intern hield het ministerie vast aan het formele standpunt dat de eilanden maar zelf moeten zorgen voor hun kustverdediging.

Pas na verschijning in mei 2022 van het alarmerende rapport dat Greenpeace waarin wordt voorspeld dat lager gelegen delen van Bonaire in de loop van deze eeuw door de zee worden opgeslokt, en de dreiging van een rechtszaak kwam er beweging. Minister Jetten voor Klimaat en Energie nam daarbij het voortouw. In november vorig jaar werd alsnog een kwartiermaker (oud-minister) Ed Nijpels beschikbaar gesteld om advies uit te brengen over de opzet van de Klimaattafel Bonaire.

Lees HIER de vrijgegeven documenten

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.