Ambtenaren filosoferen over niet langer subsidiëren drinkwater op BES-eilanden

Den Haag – Terwijl de regering haar belofte de kosten van levensonderhoud in Caribisch Nederland te verlagen nog nauwelijks is nagekomen, filosoferen ambtenaren over het afschaffen van de subsidie op drinkwater op de eilanden.

De ambtenaren van het ministerie van Financiën doen dat in het kader van de zogeheten ombuigingslijst, een overzicht van alle denkbare bezuinigingsmogelijkheden ten behoeve van eventuele latere politieke besluitvorming. De lijst is vandaag door minister van Financiën Kaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De suggestie drinkwater niet langer vanuit Den Haag te subsidiëren lijkt op voorhand onhaalbaar, want zeggen de opstellers zelf: “Dit heeft consequenties voor de financiële gezondheid van de eilanden en kan gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van drinkwater.” Maar het is nu wel een optie die zwart op wit staat. Dat geldt eveneens voor het afbouwen van de rijksbijdrage aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire.

Ook over het terugdringen van de zorgkosten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben de ambtenaren ideeën:

Invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie (4 miljoen dollar)

Dit dient door de Belastingdienst te worden uitgevoerd. De zorgpremies op Caribisch Nederland worden via de werkgever geïnd. ZJCN heeft dan ook geen inkomsten van zorgpremies op Caribisch Nederland.

Het terugbrengen van de laboratoria uitgaven op Bonaire (1 miljoen dollar)

Deze besparing bestaat uit het terugdringen van overdiagnostiek en het minimaliseren van overheadkosten, waarbij Bonlab een volledig eerstelijnslaboratorium wordt en Fundashon Mariadal een tweedelijns laboratorium wordt.

Het verlagen van de kosten voor geneesmiddelen (1,5 miljoen dollar)

De besparing op geneesmiddelen wordt onder andere gerealiseerd door volume- en prijsbeperkingen en het gezamenlijk inkopen met de Landen binnen het Koninkrijk.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.