Nederland tekent dit najaar Post-Cotonou verdrag

Den Haag – Nederland zal het zogeheten Post-Cotonou verdrag komend najaar ondertekenen en ter goedkeuring aan de Tweede Kamer voorleggen, schrijft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra vandaag aan de Kamer.

Het verdrag heeft betrekking op de relatie tussen de Europese Unie en Organisatie van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-groep). Het huidige Cotonou-verdrag is na enige keren te zijn verlengd verlenging op 30 juni geëindigd. Al in 2020 bereikten de hoofdonderhandelaars een politiek akkoord over vernieuwing van het verdrag.

“Het nieuwe Post-Cotonouverdrag raakt aan diverse thema’s die vanuit het Nederlandse bilaterale perspectief belangrijk zijn, zoals duurzame economische groei. Dit verdrag faciliteert intensievere samenwerking op Nederlandse prioriteitsgebieden zoals democratie en mensenrechten, alsmede klimaatverandering. Verder biedt het verdrag concrete instrumenten om de dialoog te versterken op handelsrelaties”, aldus Hoekstra.

Hoekstra blikt in zijn brief ook terug op EU-CELAC Top

Op 17 en 18 juli jl. vond de EU-CELAC (Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten) top plaats in Brussel op niveau staatshoofden en regeringsleiders. Er was een hoge opkomst aan zowel EU als CELAC zijde. Vanuit Nederland nam de minister-president deel aan de top. De top was een prioriteit voor het Spaans EU-voorzitterschap en moet gezien worden tegen de achtergrond van versterkt engagement vanuit de EU. De top diende een basis te leggen voor een diepgaand en gemoderniseerd partnerschap met de regio. Voorafgaand aan de top vond een dialoog plaats tussen het maatschappelijk middenveld van beide regio’s, een ronde tafel voor het bedrijfsleven en een minitop tussen de EU en Caraïbische landen.

Op maandag 17 juli werd de top geopend met een plenaire sessie. Vanuit de EU spraken EC voorzitter Von der Leyen, voorzitter van de Europese Raad Michel, en de Spaanse premier Sanchez (VZS EU). Vanuit de CELAC spraken premier Consalves (Sint Vincent en de Grenadines en thans voorzitter CELAC), president Fernandez (Argentinië, voormalig voorzitter CELAC), president Castro (Honduras, toekomstig voorzitter CELAC) en president Lula (Brazilië). Er bestond een wederzijdse behoefte aan het versterken en verdiepen van de relatie. Onderwerpen die veelal aan bod kwamen waren de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne, inclusief de gevolgen voor de wereldwijze voedsel- en energievoorziening, duurzame handel en investeringen, handelsakkoorden, grondstoffen, klimaatverandering en ontbossing, het tegengaan van transnationale georganiseerde criminaliteit, de erkenning van het slavernijverleden, de digitale transitie, post-pandemic recovery, Haïti, mensenrechten en democratie, rule-of-law en de Global Gateway. In de avond volgde een informeel diner.

Op dinsdag 18 juli vond een plenaire sessie plaats. De minister-president onderstreepte tijdens de plenaire sessie het belang van het verbreden en verdiepen van de relaties tussen de EU en Latijns-Amerika en de Cariben. Tevens vroeg de minister-president in zijn interventie aandacht voor versterkte samenwerking bij de bestrijding van de internationale georganiseerde misdaad en voor steun aan Oekraïne. Verder benadrukte hij dat het Koninkrijk, als buurland in de regio, de sterke relatie waardeert en sprak hij steun uit voor het vaker en structureler samenkomen in bi-regionaal verband. De dag werd afgesloten met een informele werklunch.

De EU en CELAC hebben een gemeenschappelijke verklaring uitgebracht met uitzondering van één land vanwege één paragraaf. Ook maakte Commissie voorzitter Ursula Von der Leyen het (voorlopige) bedrag van de Global Gateway Investment Agenda (GGIA) voor de LAC-regio bekend: EUR 45 mld. en ongeveer 135 projecten in de periode tot 2027. Verder werden partnerschappen afgesloten over grondstoffen met Chili en Uruguay, nadat in juni al een grondstoffenpartnerschap met Argentinië overeen was gekomen. Ook is er een gezamenlijke verklaring op het terrein van digitalisering overeengekomen. Tot slot spraken de EU en CELAC af één keer per twee jaar bij elkaar te komen. Colombia kondigde aan de volgende EU-CELAC top in 2025 te zullen hosten.


error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.