Inspectie: Bluswatervoorziening op Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet op orde

Den Haag – De bluswatervoorziening op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is niet op orde. Dat schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid aan minister van JenV Yeşilgöz-Zegerius. “De drie openbare lichamen zullen nog flinke stappen hiertoe moeten zetten”, aldus de Inspectie.

“Net als in Europees Nederland is het thema bluswatervoorziening ook in Caribisch Nederland belangrijk; het slagvaardig kunnen optreden van het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) hangt hiermee samen. In 2021 hebben de openbare lichamen en de BKCN de Handreiking Bluswatervoorziening BES 2020 vastgesteld. Op Bonaire, St. Eustatius en Saba heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de bluswatervoorzieningen.”

Bonaire

Bonaire beschikt over een waterleidingnetwerk dat voor bluswater kan worden gebruikt. Op Bonaire is in 2021 een nulmeting gedaan. Er is toen gekeken naar de ligging van de bluswatervoorzieningen, de bereikbaarheid, de aanduidingen en de werkzaamheid. Niet alle brandkranen (hydranten) werkten of konden worden gevonden en op enkele plaatsen ontbrak de aanduiding. Daarop is in het eerste kwartaal van 2023 actie ondernomen om alle onbekende hydranten te vinden, de defecte hydranten werkbaar te maken en een aantal hydranten opnieuw aan te duiden.

Het Water en Energie Bedrijf Bonaire (WEB), het BKCN en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) voeren gesprekken met elkaar over taken, verantwoordelijkheden, onderhoud, beheer en registratie. De verwachting van het openbaar lichaam is dat medio 2023 sluitende afspraken gemaakt kunnen worden.

Saba

Een waterleidingnetwerk ontbreekt op Saba, en er zijn geen zoetwaterbronnen aanwezig. Op Saba bevinden zich (particuliere) waterbakken, cisterns geheten, waaruit bluswater wordt geput. Particuliere tankwagens vervoeren (drink)water over het eiland. De bluswagens van de brandweer kunnen worden aangesloten op deze tankwagens.

Op basis van de Handreiking en een schouw in 2022 is het openbaar lichaam Saba in nauwe samenwerking met de BKCN bezig met het schrijven van een beleids- en actieplan om voldoende toegang tot bluswater te creëren. In het bluswaterbeleid zal de gewenste bluswatersituatie worden beschreven, waarin onderhoud en beheer worden meegenomen. De verwachting van het openbaar lichaam is dat dit in 2023 gereed is.

Sint Eustatius

De reactie van Sint Eustatius bestond uit een overzicht van de huidige, bij hen bekende bluswatervoorzieningen op het eiland. Dit is voor een beoordeling niet voldoende. Het betekent dat bij het openbaar lichaam St. Eustatius opnieuw informatie zal worden opgevraagd.

Voor Caribisch Nederland constateert de Inspectie dat voor Bonaire en Saba de bluswatervoorziening op de bestuurlijke agenda staat en dat Bonaire en Saba er werk van maken om de bluswatervoorziening te verbeteren. Van Sint Eustatius is de status van de bluswatervoorziening niet bekend. De Inspectie ziet aanleiding om aan het openbaar lichaam Sint Eustatius meer informatie op te vragen om een beter beeld van de bluswatervoorziening te krijgen.

De Inspectie zal aan het einde van 2023 bij de openbare lichamen opnieuw de stand van zaken opvragen en de voortgang monitoren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.