“Curaçao moet zich aansluiten bij vluchtelingenverdrag”

Willemstad – Human Rights Defense Curaçao (HRDC) heeft de regering opgeroepen op korte termijn de eenvoudige medegelding te ondertekenen bij het Vluchtelingenverdrag van 1951 en/of het Protocol van 1967.

“Met zo’n stap laat ons land aan de buitenwacht zien serieus de schending van mensenrechten tegen te willen gaan en bescherming te bieden aan mensen die gedwongen worden te vluchten. Bij dit verdrag en/of protocol zijn reeds 150 landen aangesloten”, aldus de organisatie in een persverklaring:

Wat voor land willen we zijn?

In korte tijd hebben drie internationale entiteiten de regering van Curaçao ernstig bekritiseerd vanwege haar falen om Venezolaanse vluchtelingen en migranten in Curaçao te beschermen tegen onrecht en onmenselijke behandeling. Ondanks deze kritiek steken de lokale autoriteiten hun hoofd in het zand, in de hoop dat niemand opmerkt wat er gebeurt. 

Human Rights Defense Curaçao (HRDC) heeft nauwlettend kennisgenomen van de inhoud van het vernietigende rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken: Trafficking in Persons Report (TIP), dat vorige week is gepubliceerd. Het rapport benadrukt specifiek de onverschilligheid van de lokale autoriteiten met betrekking tot misstanden tegen Venezolanen. Helaas staat Curaçao geclassificeerd als “niet volledig voldoen en geen significante inspanningen leveren om te voldoen aan de minimumnormen.”  Ook de afstemming met het maatschappelijk middenveld krijgt een onvoldoende van het State Department.  Daarmee heeft Curaçao dezelfde classificatie als Afghanistan, Nicaragua en Djibouti.

Vlak voor het TIP-rapport heeft het Comité tegen Foltering van de Raad van Europa (CPT) al de aandacht van de regering van Curaçao gevraagd voor de behandeling en onmenselijke omstandigheden van vluchtelingen in het detentiecentrum. Ook wees de Hoge Commissaris van de VN-Mensenrechten organisatie er eerder deze maand op dat Curaçao niet voldoende doet om vluchtelingen en migranten te beschermen tegen schendingen van de mensenrechten.

Daarom brengt HRDC aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Mensenhandel (30 juli) opnieuw onder de aandacht van de lokale autoriteiten dat mensenhandel een vorm van moderne slavernij is. Het is een misdaad! Het is dan ook onbegrijpelijk dat de regering terecht de trans-Atlantische slavernij veroordeelt, maar niet de nodige maatregelen neemt om deze vorm van moderne slavernij te beteugelen of te stoppen. HRDC heeft de regering sinds haar oprichting in 2019 gewaarschuwd voor haar onverschilligheid ten opzichte van slachtoffers van mensenhandel en het gebrek aan bescherming tegen schendingen van de mensenrechten.

Lokale Ngo’s zoals HRDC kunnen genegeerd worden door de Curaçaose overheid. Maar internationale organisaties niet. De blijven ook de lokale wantoestanden wat betreft mensenrechten aan de kaak blijven stellen. 

Curaçao zou er daarom goed aan doen om op korte termijn om de eenvoudige medegelding te ondertekenen bij het Vluchtelingenverdrag van 1951 en/of het Protocol van 1967.  Met zo’n stap laat ons land aan de buitenwacht zien serieus de schending van mensenrechten tegen te willen gaan en bescherming te bieden aan mensen die gedwongen worden te vluchten. Bij dit verdrag en/of protocol zijn reeds 150 landen aangesloten. Kortom, het is hoog tijd om ons af te vragen: “Wat voor land willen we zijn?” 

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.