Politie Sint Maarten bij rampen en crises te afhankelijk van bijstand anderen

Philipsburg – Het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) voor de openbare ordehandhaving tijdens ramp- en crisissituaties veel te afhankelijk van bijstand vanwege stelselmatige capaciteitstekorten. Dat blijkt uit een inspectie van de Raad voor de rechtshandhaving naar de handhaving van de openbare orde tijdens buitengewone omstandigheden en de rol van het politiekorps daarbij. Deze afhankelijkheid baart de Raad zorgen.

“De openbare orde en de handhaving zijn van essentieel belang om het dagelijkse leven in de maatschappij op een normale manier doorgang te laten vinden. Dit geldt des te meer in het geval van buitengewone omstandigheden, een ramp of een crisis, vanwege de doorgaans (ernstige) impact en gevolgen van dit soort omstandigheden voor de samenleving”, aldus de Raad.

De Raad constateert dat de personele, materiële en financiële capaciteit van het KPSM en andere (lokale) ondersteunende organisaties ontoereikend is voor de zelfstandige taakuitvoering in het kader van de openbare ordehandhandhaving tijdens buitengewone omstandigheden. “Dit baart de Raad zorgen omdat deze situatie ertoe leidt dat het KPSM vrijwel structureel afhankelijk is van bijstand van lokale en/of koninkrijk organisaties tijdens buitengewone omstandigheden. De Raad meent dan ook dat het structurele capaciteitstekort van het KPSM aandacht en prioriteit behoeft.”

In zijn rapport doet de Raad een tiental aanbevelingen. “Een verbetering van de structurele capaciteitsproblemen tijdens buitengewone omstandigheden staat hierbij centraal. Dit vormt, naar de mening van de Raad, een essentiële basis voor een verbetering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing tijdens buitengewone omstandigheden op Sint Maarten.

Lees HIER het volledige inspectierapport

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.