Ombudsman: Veel klachten over eilandelijke overheid Bonaire

Kralendijk – De afhandeling van vragen en verzoeken van burgers door de lokale overheid laat nog altijd te wensen over. Dat kan worden opgemaakt uit het relatief grote aantal klachten dat het team van de Nationale ombudsman heeft ontvangen tijdens spreekuren op Bonaire.

In een paar dagen tijd nam het team bijna 40 vragen en klachten in behandeling. De meeste gingen over het openbaar lichaam Bonaire, vooral van burgers die geen reactie krijgen op hun vragen en verzoeken. Daarnaast waren er meldingen over instanties als de KPCN, de IND en de SVB in Nederland en Curaçao. 2 klachten waren bestemd voor de Kinderombudsman.

“Ik ben erg blij dat steeds meer mensen ons weten te vinden. De gesprekken gaan vaak over moeilijke en belastende onderwerpen. We doen als team enorm ons best om met de klachten en signalen aan de slag te gaan. Helaas horen we de klachten over het OLB vaker tijdens onze spreekuren. Op onder andere dit punt kan het OLB verbeteren. Burgers hebben er recht op dat hun klachten gehoord worden en dat ze serieus worden genomen”, aldus coördinator Gaby von Maltzahn.

“We hebben signalen ontvangen over de zorgelijke situatie van ouderen op het eiland. Denk aan armoede en een gebrek aan beschikbare voorzieningen. Ook gaven sommige ouderen het signaal af dat ze niet over een e-mailadres of een laptop beschikken waardoor ze moeilijk met instanties kunnen communiceren. Daarnaast werd ook de noodzaak van een laagdrempelig juridisch loket regelmatig benadrukt door burgers.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.