Wever-Croes: Geen RAft zonder kwijtschelding schuld

Oranjestad – Met Aruba valt alleen over een Rijkswet financieel toezicht te praten als Nederland bereid is de coronalening van 916 miljoen gulden kwijt te schelden. Dat kan worden opgemaakt uit een toelichting van minister-president Evelyn Wever-Croes op de zich al sinds februari voortslepende onderhandelingen over de op 10 oktober aflopende lening.

De premier verwijt Nederland te weigeren de schuld kwijt te schelden zoals dat in 2010 wel is gedaan bij Curaçao en Sint Maarten. Zij trekt tevens de effectiviteit van financieel toezicht op basis van een rijkswet in twijfel. Er zijn, zo stelt ze, geen harde indicaties dat de rijkswet tot verbetering van de financiën en economie van Curaçao en Sint Maarten heeft geleid. Bovendien is Aruba in zijn ontwikkeling “aanzienlijk verder”.

Aruba is tegen een rijkswet omdat die de zeggenschap van de Staten zou inperken waardoor “de burgers geen democratische vertegenwoordiging hebben bij beslissingen die hen aangaan.” Onder de ontwerp-Rijkswet staat overigens wel de handtekening van Wever-Croes. Na kritiek van de Staten trok zij haar steun in.

Nederland is bereid de coronalening te herfinancieren tegen een lage rente (2 tot 3%) als Aruba zijn verzet staakt. Gebeurt dat niet dan wordt een marktconforme rente (6 tot 8%) gerekend. Dat kost het land jaarlijks zo’n 45 miljoen extra aan rente.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.