BES-burgers beter beschermd tegen omvallen bank; garantiebedrag naar $ 25.000

Den Haag – De bescherming van burgers en ondernemers in Caribisch Nederland indien hun bank in financiële problemen komt, wordt versterkt. Daarvoor wordt het in 2018 ingevoerde depositogarantiestelsel per 1 januari aangepast.

De vergoeding waarvoor klanten in aanmerking komen bij het omvallen van hun bank wordt verhoogd van 10.000 naar 25.000 dollar. In de huidige regeling kunnen alleen ingezetenen van de BES-eilanden aanspraak maken op het garantiestelsel. Die beperking, bedoeld om te voorkomen dat inwoners van de buureilanden hun banktegoeden zouden verhuizen, komt te vervallen. Dat kan omdat Curaçao en Aruba op aandringen van Nederland (in het kader van de landspakketten) ook een depositogarantiestelsel gaan invoeren.

De wijzigingen zijn tevens mogelijk omdat het risico wordt verplaatst naar de banken. Nu draait de Staat der Nederlanden op voor het eventueel uitkeren van vergoedingen indien een bank kopje onder dreigt te gaan. Besloten is dat de banken jaarlijks met elkaar 930.000 dollar bijdragen aan een garantiefonds onder de hoede van De Nederlandsche Bank totdat het over ongeveer 10 jaar voldoende gevuld is.

De wijzigingen komen voort uit een evaluatie van de regeling. “De conclusie is dat de huidige opzet niet voldoende bijdraagt aan het versterken van de financiële stabiliteit en bescherming van consumenten”, aldus het ministerie van Financiën. In de memorie van toelichting wordt ook verwezen naar “onbegrip in de samenleving over het grote verschil in beschermingsniveau tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland.” In continentaal Nederland komen gedupeerden van een omvallende bank in aanmerking voor maximaal 100.000 euro dus het verschil blijft ook na de wijziging aanzienlijk.

De lokale banken alsmede de consumentenorganisaties zijn via de Werkgroep Betalingsverkeer Caribisch Nederland door De Nederlandsche Bank op de hoogte gehouden van de evaluatie en de daaruit voortkomende aanpassingen van het garantiestelsel. Het ‘Besluit financiële markten BES’ is inmiddels stilletjes in openbare internetconsultatie gegeven. Wie wil reageren, heeft tot 21 augustus de tijd.

Na verwerking van de input wordt het wijzigingsbesluit voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Instemming van de Tweede Kamer is niet nodig, want het betreft een algemene maatregel van bestuur. Wel kan de Kamer het besluit – vanwege de demissionaire status van het kabinet – controversieel verklaren. Daarover wordt begin september beslist.

Lees HIER het wijzigingsbesluit en de toelichting

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.