Nederland en Sint Maarten hakketakken over herfinanciering coronalening

Den Haag – Minister-president van Sint Maarten Jacobs vindt het niet terecht dat Nederland de herfinanciering van de coronalening verbindt aan het oplossen van de pensioenproblematiek bij Ennia.

De premier heeft daar per brief bezwaar tegen gemaakt. Opvallend genoeg is deze onbesproken gebleven tijdens het overleg dat zij op 30 juli met staatssecretaris Van Huffelen over de herfinanciering voerde toen die op Sint Maarten was. Pas na terugkeer in Nederland stuurde de staatssecretaris haar antwoord naar Philipsburg.

“In mijn ogen is er een belangrijke relatie te leggen tussen deze kwestie (Ennia; red) en de herfinanciering van de leningen. De problemen bij Ennia zijn een GROOT risico voor de landsbegrotingen van zowel Sint Maarten als Curaçao. Daarmee is dit van invloed op de capaciteit van beide landen om de bij Nederland uitstaande leningen terug te betalen”, aldus Van Huffelen.

Reactie Van Huffelen op brief premier Jacobs

Op 26 juni jl. heeft u een reactie gestuurd op mijn eerdere brief van 15 mei jl., waarin ik het aanbod van Nederland met betrekking tot de herfinanciering van de verstrekte coronaleningen heb uiteengezet.

In uw reactie uit u uw verbazing over de koppeling tussen de herfinanciering en een volgens u niet gerelateerde kwestie, namelijk het komen tot een duurzame en financieel solide afspraak tussen de landen Sint Maarten en Curaçao en de CBCS inzake de oplossing voor de problemen bij pensioenverzekeraar Ennia.

In mijn ogen is er een belangrijke relatie te leggen tussen deze kwestie en de herfinanciering van de leningen. Uiteraard staat het aanpakken van de risico’s voor de polishouders voorop. Daarnaast vormen de problemen bij Ennia ook een GROOT risico voor de landsbegrotingen van zowel Sint Maarten als Curaçao. Daarmee is dit van invloed op de capaciteit van beide landen om de bij Nederland uitstaande leningen terug te betalen. Ik vind het daarom van belang om, voorafgaand aan afspraken over de herfinanciering, te komen tot een oplossing voor de Ennia-problematiek. Indien dit niet tijdig lukt, wordt dit als risico doorgerekend in een hogere rente voor de herfinanciering. Wij bespraken dit ook in ons overleg op 30 juni jl.

Onze ambtelijke teams zijn inmiddels intensief in gesprek over de verschillende oplossingsrichtingen. Ik ga er vanuit dat er tijdig een goede oplossing gevonden kan worden, waarmee zowel de maatschappelijke gevolgen als de risico’s voor de begroting op een duurzame wijze vermeden kunnen worden. Zoals bekend zal Sint Maarten dan herfinanciering aangeboden krijgen tegen de rente die Nederland zelf betaalt, met een beperkte risico-opslag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.