Bonaire

Ministerraad stemt in met wijziging sociale wetgeving BES

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister voor Armoedebeleid Schouten ingestemd met de Wijzigingswet SZW wetten BES.

Het doel van het wetsvoorstel is de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland te verbeteren door het sociale zekerheidsstelsel en de verlofregelgeving in Caribisch Nederland op een niveau te brengen dat meer aansluit op dat van Europees Nederland. “Dit tegen de achtergrond van het uiteindelijke doel van een gelijkwaardig (en niet per se gelijkvormig) voorzieningenniveau met een invulling die past bij de context van Caribisch Nederland”, zo staat te lezen in de besluitenlijst van de ministerraad.

Het wetsvoorstel gaat nu eerst naar de Raad van State voor advies en daarna naar de Tweede Kamer.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.