Sint Maarten

Zonder akkoord over coronaleningen zijn CAS-landen tientallen miljoenen duurder uit

Den Haag – Als het Curaçao, Aruba en Sint Maarten niet lukt voor 10 oktober een akkoord te sluiten met Nederland over de herfinanciering van de coronaleningen gaat ze dat op jaarbasis respectievelijk 54 miljoen, 54 miljoen en 18 miljoen aan extra rente kosten.

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen bevestigde na afloop van de Rijksministerraad in een briefing aan de Caribische media dat nog geen overeenstemming is bereikt over de herfinanciering. De tijd begint te dringen, want een eventueel akkoord moet ook nog de Nederlandse ministerraad en daarna de Tweede en Eerste Kamer passeren.

Zonder akkoord gaat de herfinanciering wel door, maar tegen een marktconforme rente die gezien de geringe kredietwaardigheid van de landen tot 8% kan oplopen. Met een akkoord zal de voor het wel kredietwaardige Nederland geldende rente van 2 tot 3% gelden. De CAS-landen hebben in totaal 2,1 miljard gulden aan coronaleningen openstaan. Van Huffelen benadrukte dat de val van het kabinet Rutte IV niet van invloed is op het mandaat dat zij heeft om een deal met de landen te sluiten.

In reactie op vragen van journalisten maakte de staatssecretaris er geen geheim van in een volgende regering graag op de post koninkrijksrelaties terug te willen keren. Ze sprak de verwachting uit dat een nieuw kabinet pas in april/mei zal aantreden. De Tweede Kamerverkiezingen, zo heeft de ministerraad vandaag vastgesteld, zijn op 22 november.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.