Curacao

Akkoord over herfinanciering coronaleningen moet langs Tweede Kamer

Den Haag – De demissionaire status van het kabinet Rutte heeft geen directe gevolgen voor de onderhandelingen met Curaçao, Aruba en Sint Maarten over de herfinanciering van de op 10 oktober aflopende coronaleningen.

Hoewel de gesprekken al sinds februari lopen, lijkt er nog geen concreet zicht op een akkoord. “De gesprekken lopen door”, antwoordt het ministerie op de vraag naar de stand van zaken. Dat duidt erop dat het overleg dat staatssecretaris Van Huffelen vorige week met de ministers-presidenten heeft gevoerd niet voor een doorbraak heeft gezorgd.

Een akkoord met de landen moet overigens nog wel aan de Tweede Kamer worden voorgelegd, in de vorm van een begrotingswijziging. Dat betekent dat de Kamer de kans krijgt er een debat aan te wijden. De discussie zal zich niet zo zeer op de herfinanciering als zodanig richten (de landen zijn immers niet in staat af te lossen) als wel op de voorwaarden zoals looptijd en in rekening te brengen rente.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.