Verlagen ouderbijdrage kinderopvang BES “onrechtvaardig” voor Europees Nederland

Den Haag – Werd sinds 2010 het principe van ‘legislatieve terughoudendheid’ bij het invoeren van wet- en regelgeving in Caribisch Nederland door de achtereenvolgende kabinetten Rutte veelal in het nadeel van de eilanden toegepast, nu grijpt de regering het daarvoor in de plaats gekomen ‘comply or explain’ aan om het bijna gratis maken van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit te stellen van 2025 naar 2027.

Dat is het gevolg van het besluit de invoering van het nieuwe financieringsstelsel voor de kinderopvang in Europees Nederland 2 jaar op te schuiven. Omdat voor de kinderopvang in de bijzondere gemeenten een aparte wet klaar ligt en ook het budget reeds is gereserveerd, hoeft dat geen beletsel te zijn om de ouderbijdrage daar conform de eerdere toezegging per 1 januari 2025 te laten doorgaan.

Maar het kabinet wil dat niet: “Vanuit de wens om beleidsdoelen voor Europees en Caribisch Nederland zoveel mogelijk gelijk te laten zijn (‘comply or explain’) is het de inzet van de regering om systematiek in Europees en Caribisch Nederland zo veel mogelijk op elkaar te laten aansluiten”, antwoordt minister voor Armoedebeleid Carola Schouten op vragen van de Tweede Kamer.

Daarmee komt ze terug op haar eerdere standpunt. Op 11 mei – zo blijkt uit de stukken – stemde zij nog in met het advies van ambtenaren voor Caribisch Nederland vast te houden de ouderbijdrage in Caribisch Nederland wel in 2025 te verlagen. Zij voeren aan dat het goedkoper maken van de kinderopvang past in het kabinetsbeleid de kosten van levensonderhoud op de eilanden te verlagen en bovendien het gevoel op de eilanden nuanceert “dat men meestal achterloopt t.o.v. Europees Nederland”, zo staat te lezen in het ambtelijk advies.

Daarentegen wordt als een “nadeel” genoemd dat een eerdere verlaging van de ouderbijdrage op de BES-eilanden in Europees Nederland als “onrechtvaardig” kan worden gezien. Met de hand geschreven is daar aan toegevoegd: “En de discussie in NL bezwaren.” Na een overleg op 25 mei van Schouten met minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karen van Gennip adviseren de ambtenaren opeens dat Caribisch Nederland toch moet wachten op Europees Nederland.

Het in Caribisch Nederland helemaal gratis maken van de kinderopvang zoals de Eilandbesturen wensen, wijst het kabinet rigoureus van de hand omdat dat de gelijkwaardigheid aantast die het zegt na te streven tussen Europees en Caribisch Nederland.

Lees HIER het antwoord van de minister op vragen van de Kamer

Lees HIER het ambtelijk advies

Lees HIER de wijzigingen in het wetsontwerp

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.