Bonaire

Ministerraad zet licht op groen voor drones in Caribisch Nederland

Den Haag – De ministerraad heeft vandaag groen licht gegeven voor het wijzigen van de Luchtvaartwet waardoor het luchtruim van Caribisch Nederland wordt opengesteld voor onbemande luchtvaartuigen oftewel drones.

De huidige wet die van kracht is sinds Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten zijn geworden, staat alleen bemande vluchten toe. Inmiddels is de toegevoegde waarde van drones bijvoorbeeld door politie en brandweer ontdekt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat met de wetswijziging een “robuust regelgevingskader wordt gecreëerd waarbinnen vluchten met onbemande luchtvaartuigen op een veilige wijze kunnen worden uitgevoerd op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.”

Minister Harbers zal het wetsvoorstel nu eerst ter advisering aan de Raad van State voorleggen. Voordat de Tweede Kamer zich er over buigt, zal ook nog met de eilandbesturen worden overlegd over de invulling van de regelgeving. Door het verbod op drones liep Bonaire in 2021 een unieke kans op internationale promotie mis: de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam wilde tijdens de uitzending van de finale beelden van de bijzondere gemeente vertonen, maar de al op het eiland aanwezige filmploeg kreeg geen ontheffing om een cameradrone in te zetten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.