Geen aparte adviesgroep voor plek slavernijverleden in onderwijscurriculum

Den Haag – Een Kamermeerderheid vindt het niet nodig dat een aparte adviesgroep zich gaat buigen over hoe het slavernijverleden een vast onderdeel kan worden van het onderwijscurriculum.

De fracties van o.a. DENK, Partij voor de Dieren, BIJ1 en Volt hadden daar in een motie om gevraagd. Minister van OCW Dijkgraaf wees de motie niet expliciet af, maar vond haar niet helpen. Voor de motie stemden de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan en BBB. Omdat o.a. de regeringspartijen met de rechtse fracties tegen stemden haalde de motie het niet.

De motie

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Dialooggroep Slavernijverleden adviseert om effectieve maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden een vast onderdeel worden van het curriculum in het onderwijs op alle niveaus, en vooral ook in de pedagogische beroepsopleidingen; verzoekt de regering om een adviesgroep in te stellen die binnen één jaar concrete aanbevelingen doet om het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden een vast onderdeel te laten worden van het curriculum in het onderwijs op alle niveaus, en ook in de pedagogische beroepsopleidingen, en gaat over tot de orde van de dag.

Het oordeel van minister Dijkgraaf

Het doel van de motie ondersteun ik van harte. Zowel het curriculum als de methodes omtrent migratiegeschiedenis en het slavernijverleden zijn verouderd, bijstelling is hoogst noodzakelijk. De motie roept echter op tot het instellen van een aparte adviesgroep. Momenteel worden al teams van leraren en vakexperts ingesteld die vlak na de zomer aan de slag gaan met kerndoelen voor de maatschappijvakken. Een extra adviesgroep instellen zou daarbij vertragend kunnen werken waardoor we nog een extra jaar lang met verouderde kerndoelen zijn opgescheept. Dat vind ik onwenselijk.

Daarom wil ik de motie Oordeel Kamer geven, maar wel als ik hem zo mag interpreteren dat dit meeloopt in het huidige curriculumtraject waarin teams al de expliciete opdracht is gegeven om migratiegeschiedenis en het slavernijverleden stevig te verankeren in het curriculum. Deze teams krijgen zogeheten advieskringen, waarin zij expertise kunnen opvragen van relevante organisaties. We zullen zorgen dat de juiste organisaties hierbij op de juiste momenten worden geraadpleegd. Hierbij denk ik in elk geval aan The Black Archives en NiNsee. U kunt hiervoor ook zelf suggesties bij mij aandragen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.