Brede steun voor vernieuwing zedenwetgeving Caribisch Nederland

Den Haag – Een overgrote Kamermeerderheid wil dat minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius vaart maakt met de vernieuwing van de zedenwetgeving in Caribisch Nederland om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te bestrijden.

Een motie daartoe van de Tweede Kamerleden Bikker en Van der Werf (beiden ChristenUnie) kreeg steun van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga. PVV en Forum voor Democratie stemden tegen.

De motie

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wet seksuele misdrijven voorziet in belangrijke wetgeving waarin consent de norm wordt en bredere maatregelen worden getroffen om de positie van slachtoffers en kwetsbare groepen te verbeteren en dat ook een breed Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is ontwikkeld; overwegende dat het wetsvoorstel en het nationaal actieprogramma enkel van toepassing zijn op Europees Nederland; verzoekt de regering in overleg met de BES-eilanden tot vernieuwing van de zedenwetgeving op de BES te komen langs de lijnen van voorliggend voorstel en langs de lijnen van het nationaal actieprogramma met een brede aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld voor de BES te komen; verzoekt de regering bij de andere landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk het aanbod te doen om wanneer zij dit wensen te ondersteunen bij verdere strafrechtelijke en maatschappelijke maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.