Zorgen om kwaliteit jeugdzorg op Bonaire

Kralendijk – Stichting Project op Bonaire is voor de duur van 9 maanden onder verscherpt toezicht van de Inspectie geplaatst vanwege de zorgen over de kwaliteit van de jeugdzorg die wordt geboden.

De kwaliteit van zorg bij Stichting Project heeft al langer mijn aandacht. Ik zie dat de stichting hard werkt om de kwaliteit te verbeteren. Om dat proces te ondersteunen, heb ik opdracht gegeven tot een actieonderzoek dat in januari van start is gegaan en een looptijd van 12 maanden heeft, met als doel een behandelaanbod te realiseren dat aansluit bij de complexe problematiek van de jongeren die Stichting Project opvangt. Het actieonderzoek ziet onder andere op het implementeren van een passende methodiek en deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Verder wordt op dit moment geworven voor een gedragswetenschapper die een belangrijke rol heeft ten aanzien van het opstellen van begeleidingsplannen voor de jongeren, het inschatten van risico’s en het inzicht bieden aan medewerkers in de achterliggende problematiek van de jongeren”, schrijft staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen aan de Tweede Kamer in een brief waarin hij verslag doet van zijn bezoek aan Bonaire en Curaçao.

Lees HIER de gehele brief en bijlagen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.