Zonnepanelen op huizen niet gewenst in Caribisch Nederland

Den Haag – In Caribisch Nederland zullen particulieren niet worden gestimuleerd zonnepanelen aan te schaffen. Het kabinet, zo schrijft minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten vandaag aan de Tweede Kamer, geeft de voorkeur aan het centraal opwekken van duurzame energie op de eilanden.

“Decentrale verduurzaming (zoals zonnepanelen op daken van huizen) is duurder in de aanleg dan centrale verduurzaming, brengt volgens de nutsbedrijven potentieel de netstabiliteit in gevaar en bevoordeelt voornamelijk huishoudens die kunnen investeren in decentrale elektriciteitsproductie. Onder de huidige wetgeving is decentrale opwek mogelijk voor eigen gebruik, maar wordt het niet actief gestimuleerd. De eilandsbesturen en nutsbedrijven kunnen zich vinden in een voortzetting van de huidige regels en het kabinet heeft mede daarom ook besloten geen verder onderzoek te doen”, aldus Jetten. In Europees Nederland wordt de aanschaf van zonnepanelen door particulieren juist aangemoedigd door deze vrij te stellen van de gebruikelijke 21% BTW.

Ten aanzien van de betaalbaarheid van energie zegt de minister de uitkomsten van het rapport van de Commissie Thodé die onderzoek doet naar het sociaal minimum te willen afwachten.

Lees HIER de brief van Jetten en HIER het evaluatierapport van de Wet elektriciteit en drinkwater BES.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.