Woondeal Bonaire: in 7 jaar 2.124 betaalbare woningen erbij

Kralendijk – Tot en met 2030 worden op Bonaire 2.124 betaalbare woningen gebouwd. Vandaag zetten minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en het Bestuurscollege hun handtekening onder de zogeheten Woondeal Bonaire.

Het bestuurscollege op Bonaire en Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, zetten vandaag hun handtekening onder de woondeal voor Bonaire. De Jonge trekt 10 miljoen euro uit voor de eerste tranche van 600 woningen.

Het tekort aan betaalbare woningen op Bonaire is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De bevolking groeide van 15.528 inwoners in 2010 naar 24.090 per 1 januari 2023.  Vooral mensen met een lager en middeninkomen vinden moeilijk een betaalbare woning.

De woondeal werd getekend op de locatie Hato, waar Fundashon Cas Bonairiano (FCB) bezig is met de bouw van 254 woningen. Het gaat hierbij om sociale huurwoningen en een deel betaalbare koopwoningen. De huizen worden met prefab modules gebouwd waardoor de bouwtijd substantieel wordt verkort. Een groot deel van deze woningen wordt energiezuinig: ze krijgen zonnepanelen met batterijopslag. De prefab bouwhal komt in de toekomst op Bonaire zodat de productie plaats kan vinden met lokale middelen én mensen. Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire gaat deze pilot monitoren om zo beter inzicht te krijgen in het verbruikspatroon van huurders en het effect op het netwerk.

Minister De Jonge gaf tijdens zijn bezoek aan de bouwplaats meteen de aftrap voor de aanpak om energiearmoede tegen te gaan. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat maken hiervoor samen 900.000 euro vrij. De woondeal maakt deel uit van de uitvoering van de beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland. Doel is om betaalbaar wonen voor meer mensen mogelijk te maken. Het in de afronding verkerend ruimtelijk ontwikkelingsprogramma moet de leefomgeving op de eilanden beschermen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.